• ફોન
  +91 79 2658 6328
 • ઈ મેઈલ
  trust@divanballubhai.edu.in
 • અમને અનુસરો
વિપુલ દવે

વિપુલ દવે

આચાર્યશ્રી નો સંદેશ

પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો,

નવા શૈક્ષણિક વર્ષ માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને હાર્દિક શુભેચ્છા આપું છું.

વિપુલ દવે

આચાર્ય

ઇવેન્ટ કેલેન્ડર

પ્રવૃત્તિઓ

વિદ્યાર્થી / કર્મચારી ને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ

 • રાજનગર

  Name : Mo.kaif mo.rafiq shaikh

  STD : 4 | DIV : A

 • રાજનગર

  Name : Mo.sadik abbasali dharkhad

  STD : 4 | DIV : B

 • રાજનગર

  Name : Mo.salim mo.haji sandhi-maniyar

  STD : 4 | DIV : D

 • રાજનગર

  Name : Naznin azmatullah shaikh

  STD : 5 | DIV : B