• ફોન
  +91 79 2658 6328
 • ઈ મેઈલ
  trust@divanballubhai.edu.in
 • અમને અનુસરો
વિપુલ દવે

વિપુલ દવે

આચાર્યશ્રી નો સંદેશ

પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો,

નવા શૈક્ષણિક વર્ષ માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને હાર્દિક શુભેચ્છા આપું છું.

વિપુલ દવે

આચાર્ય

ઇવેન્ટ કેલેન્ડર

પ્રવૃત્તિઓ

વિદ્યાર્થી / કર્મચારી ને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ

 • રાજનગર

  Name : Mo.bilal mo.raheesh vichhi

  STD : 2 | DIV : A

 • રાજનગર

  Name : Lavizabanu abdulwahab shaikh

  STD : 2 | DIV : B

 • રાજનગર

  Name : Mo.zafir mo.tufel rushnaiwala

  STD : 3 | DIV : B

 • રાજનગર

  Name : Anik yasinbhai mansuri

  STD : 3 | DIV : C

 • રાજનગર

  Name : Mo.arkan mo.naim sipai

  STD : 3 | DIV : D

 • રાજનગર

  Name : Mahira vasif arab

  STD : 3 | DIV : D

 • રાજનગર

  Name : Mo.fahad mo.fahim lakadia

  STD : 4 | DIV : A

 • રાજનગર

  Name : Shifafatima munafmiya malek

  STD : 7 | DIV : A

 • રાજનગર

  Name : Mo.izhan ismail dhankaniwala

  STD : 7 | DIV : C